Контакт с нас

Текнолазер ООД се намира в с. Строево, на 10 км от Пловдив, посока Север.

Адрес:

Текнолазер ООД
с. Строево 4197
общ.Марица, обл. Пловдив
Стопански Двор 2

Виж карта в bgmaps.com тук.

Виж Текнолазер ООД в Google Earth тук.

Виж пътя от Пловдовския Панаир до Текнолазер ООД вGoogle Earth тук.

Виж пътя от Пловдовския Панаир до Текнолазер ООД вGoogle Maps тук.

Телефон:

032 / 624659

Факс:

032 / 624701

Мобилен:

0884 389941

0884 389942

Email:

info@teknolazer.eu   (oбщ)
design@teknolazer.eu   (за дизайнерите)
invoice@teknolazer.eu   (за плащания, фактури, банки и т.н.)

Skype:

teknolazer
teknolazer_2